Utställningstext av konstskribenten ANDERS ENGMAN, gällande Galleri Ingela s Stockholm 2014

Inlagda målningar 2013 (Nytt fönster)

Klicka på bilderna till höger för tuschmålningar före 2013.

 

 

Per Rinneby

Per Rinnebys måleri möter med snabb puls och improvisatoriska former. Färgfältens kraft och energier bryter sig ur målningarna redan från långt håll. Stark rytmik och puls med rena ytor. Ett lustfyllt måleri, befriat från det motiviska. I äldre tider handlade natur och landskapsmåleri om att sammanställa perfekta detaljer till harmoniska helheter. Med andra ord idealisering och arrangemang, fjärran från genuin naturkontakt. Men konsten har för länge sedan gjort upp med denna tradition och idag experimenterar konstnären fritt.

Per Rinnebys abstrakta landskap och spontana bildflöde ligger i denna jämförelse mycket nära rockmusikens direkthet och nakenhet - han följer impuls och känsla. Men Rinnebys bilder bär samtidigt en oväntad paradox: spontaniteten till trots är de samtidigt medvetet komponerade. Bakom direktheten finns struktur. Det intuitiva utesluter inte behärskning.

En visualitet som öppnar för dynamik på flera plan. Abstrakta färgstänk och piruetter med penseln föreslår samtidigt motiviska figurer. Ytplan slår oväntat om till djup och tom rymd. Ljus och skugga, varma och kalla färgplan, skiftar position på samma oförutsägbara sätt. Ingenting är statiskt, givet. Spontaniteten nuddar kaos, men helhetstanken håller samman.

Rinnebys är en lustfylld sökare och har således inte mycket att skaffa med äldre naturmålar-tradition. Men här finns ett klassiskt-romantiskt drag i spänningen mellan primitiv kraft och spontanitet å ena sidan, och behärskningen av kompositionen, å den andra. Och hur var det nu hos de gamla romantikerna? Det sköna kommer som ett infall: en plötslig blixt.

© ANDERS ENGMAN konstskribent