Separatutställningar:
2018 Galleri Arken,Göteborg
2014 Galleri Ingela s, Stockholm
2012 Masthuggskyrkan, Göteborg
2011 Jäger & Jansson Galleri/scen 2 (Artdesign hotel planetstaden, Lund)
2010 Johanneskyrkan, Göteborg
2010 Galleri Överkikaren, Stockholm
2008 Galleri 55, Västervik
2007 Galleri Överkikaren, Stockholm
2006 Hagakyrkan, Göteborg
2006 Galleri Rita, Göteborg
2005 Röda Sten, Göteborg
2003 Galleri Majnabbe, Göteborg
2002 Galleri Nordens Bilder (Kvarnen) Kungälv
2000 Galleri Odhenkrantz & Koonce, Göteborg
2000 Konsthall Bryggeriet, Trelleborg
1999 Galleri Storgatan 31, Västervik
1996 Galleri Plantage, Göteborg
1994 Galleri Plantage, Göteborg
1993 Galleri Gamla Stan, Helsingborg
1991 Galleri Ankarsmedjan, Göteborg
1991 Galleri Linjen, Västervik
1991 Galleri Smedbyn, Huskvarna
1989 Galleri Nova, Karlstad
1988 Galleri Bacchus, Borås
1988 Galleri Ankarsmedjan, Göteborg